Pravila in pogoji »SMS PRISPEVAM«

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v storitvi »SMS PRISPEVAM«. Ponudnik in organizator storitve je AM Ljubljana, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana. Tehnični izvajalec mobilnega dela storitve je 7S d.o.o., Tehnološki park 18, 1125 Ljubljana, ki skrbi za delovanje sistema in reševanje reklamacij, povezanih z SMS mobilnim delom. SMS storitev SMS PRISPEVAM deluje v okviru tehničnega okolja podjetja 7S d.o.o..

Vsi sodelujoči, ki pristopijo, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

2. Namen

»SMS PRISPEVAM« (v nadaljevanju plačevanje) je prispevek za neomejen dostop do medijskih vsebin na vseh spletnih straneh založbe Adria Media Ljubljana, ki ga uporabniki prostovoljno vplačajo preko SMS sporočila z namenom sofinanciranja ustvarjanja medijskih vsebin.

3. Sodelujoči

Sodelujoči so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Vsak sodelujoči lahko sodeluje le v svojem lastnem imenu.

4. Dostop do storitve

Na spletnih straneh www.adriamedia.si, www.aktivni.si, www.avto-magazin.si, www.cosmopolitan.si, www.elle.si, www.govori.se, www.metropolitan.si, www.playboy.si, www.sensa.si bo organizator objavil obvestila, kako je možno preko SMS sistema prispevati za dobro novinarstvo.

Sodeluje lahko vsak, ki v času trajanja te storitve pošlje SMS s ključno besedo PRISPEVAM na številko 4646 (Primer: PRISPEVAM na 4646). V sklopu storitve »SMS PRISPEVAM« se ta SMS sodelujočemu ne zaračuna. Sodelujoči, ki je poslal SMS s ključno besedo in številko, prejme SMS za potrditev splošnih pogojev. Ta SMS vsebuje navodila za naslednji SMS (primer: PRISPEVAM DA na 4646), s katerim potrjujete splošne pogoje in se izrecno strinjate, da želite prispevati določen znesek. Na tej točki prejmete potrditveno SMS sporočilo za prispevek v zahvalo, in postopek se zaključi.

5. Cenik SMS sporočil

SMS storitev je mogoča za uporabnike mobilnih omrežij:
Telekom Slovenije d.d., A1 d.d., Telemach d.o.o.

Vrste SMS sporočil za uporabnika:

  • Sistemski odgovor na sporočilo »PRISPEVAM«: brezplačno za sodelujočega
  • Sistemski odgovor na sporočilo »PRISPEVAM DA«: 1,99 EUR

Cene vključujejo DDV. Vsak poslani SMS sodelujočega se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti oz. operaterja sodelujočega (običajno so količine zakupljene).

6. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za začasni izpad delovanja telefonskega omrežja kateregakoli od mobilnih operaterjev, splošnega nedelovanja SMS storitve, zaradi višje sile ali drugih tehničnih težav.

7. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z evropsko uredbo in lokalno zakonodajo.

Organizator in tehnični izvajalec izrecno soglašata, da bosta osebne podatke sodelujočih, ki jih v sklopu uporabe te storitve posredujejo (mobilna številka), uporabljala zgolj za potrebe izvedbe in obveščanja o tej storitvi.

8. Ostale določbe

Ponudnik mobilnega dela storitve 7S d.o.o. nastopa zgolj kot ponudnik SMS dela glasovanja. V primeru težav ali nejasnosti pošljite e-mail na: podpora@7-s.si ali pokličite klicni center: 01/620-3631. Delovni čas klicnega centra je: od 8. do 15. med delavniki. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik mobilnega dela storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času.

Ponudniki poti oz. operaterji (Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., Telemach d.o.o.) rešujejo izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja mobilnega operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa.

Vse ostale reklamacije rešuje organizator storitve.

Odločitev organizatorja storitve o vseh vprašanjih in pravilih povezanih s sodelovanjem je dokončna in velja za vse sodelujoče. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator storitve si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah Pravil in pogojev bo sodelujoče organizator obvestil z objavo na spletni strani www.adriamedia.si/sms-prispevam in v zapiskih, kjer so navedena pravila storitve.

V primeru vprašanj, nejasnosti ali dodatnih informacij o sodelovanju pošljite e-mail na info@adriamedia.si ali pišite na AM Ljubljana, d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (s pripisom: SMS Prispevam).

Ljubljana, 25.3.2020