Multimedijska založba z dolgoletno tradicijo

Smo uveljavljena multimedijska založba z dolgoletno tradicijo. Nenehno skrbimo za razvoj svojih medijev in uredniških ekip, ki s predanim delom in kreativnim pristopom ustvarjajo najboljše vsebine.

Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: +386 1 3000 700
telefaks: +386 1 3000 712
e-pošta: info@adriamedia.si
matična številka: 1319736
identifikacijska številka: SI90070763
transakcijski račun: SI56 30000-0001360849
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/31006/00;
osnovni kapital: 5.246.576,25 EUR