Splošni pogoji oglaševanja na spletnih straneh AM Ljubljana, d. o. o.

 • Cene veljajo od 1. 1. 2017 do preklica.
 • Cene veljajo na 1.000 ogledov oglasne pasice, če ni določeno drugače.
 • DDV ni vključen v ceno.
 • Najmanjša vrednost naročila za oglaševanje na enem spletnem mestu je 100,00 EUR neto.
 • Najmanjša vrednost naročila za oglaševanje na treh ali več spletnih mestih je 500,00 EUR neto.
 • Cena za popravilo oglasne pasice je 80,00 EUR.
 • Rok za oddajo oglasov je tri delovne dni pred prvo objavo. Rok za oddajo naprednih avdio- in videooglasov je sedem delovnih dni pred prvo objavo.
 • AM Ljubljana, d. o. o., ne prevzema odgovornosti za vsebino oglasov. Za resničnost in zakonitost oglasa kot tudi za vsebine oglaševane spletne strani odgovarja oglaševalec.
 • Oglaševalec je upravičen do prejema statistik oglaševanja za svoj oglas oziroma oglasno akcijo. Če oglaševalec v roku treh delovnih dni od prejema statistik ne poda pisne reklamacije, se šteje, da se s statistikami strinja in da lahko AM Ljubljana, d. o. o., te statistike uporabi kot podlago za izstavitev računa.

Tehnična navodila za oddajo oglasov

 • Oglasi morajo biti izdelani v skladu z IAB smernicami (če ni drugače dogovorjeno), to vključuje velikost datotek oglasa (celotne kreative), dimenzije oglasa in ostale smernice, ki določajo način prikazovanja, obremenitev naprav in internetne povezave na strani uporabnika.
 • Slikovni oglasi so lahko v formatu JPG, PNG ali kot animacije GIF (upoštevajte omejitve za velikost datoteke).
 • Oglas ne sme sprožiti zvočnih učinkov, razen na zahtevo uporabnika.
 • Razširljive oglasne pasice, lebdeči oglasi, oglasni premori in druge sorodne oblike oglasov morajo imeti jasno označeno metodo za zapiranje oglasa.
 • Znotraj oglasa sme biti le ena zunanja povezava (URL).
 • Oglas ne sme vplivati na druge elemente spletne strani, na kateri je objavljen.
 • Oglas ne sme posegati v delovanje naprave ali brskalnika uporabnika.
 • Oglas ne sme sprožiti prenosa datotek.
 • Pričakovan način delovanja oglasa je odprtje novega okna (zavihka) z ogaševano spletno stranjo. Oglas ne sme zavajati uporabnika ali uvajati novih in nepričakovanih načinov uporabniške izkušnje brskanaj po spletu.

Animirani oglasi:

 • Oglasi so lahko pripravljeni kot spletne strani (HTML5), kot datoteke GIF, ali pa se izvedejo iz naročnikovega strežnika preko skripte (display script).
 • Skupna velikost dateotek, ki se posredujejo uporabniku, ne sme presegati priporočil IAB (200kb).
 • Lebdeči oglasi (celozaslonski, pasice na dnu) so lahko samo v obliki zunanje kode in morajo ustrezati smernicam IAB.

Navodila za video oglase:

 • Največja dolžina videa je 17s.
 • Video se privzeto predvaja brez zvoka, vklop zvoka se izvede samo ob v naprej definirani zahtevi uporabnika.
 • Razmerja stranic v videu morajo biti 16:9 (HD) za cone za računalnike oz. lahko tudi formata 1:1 za cone za mobilne naprave.
 • Ob straneh video ne sme imeti črnih pasic (letterbox).
 • Video naj bo dostavljen v visoki kakovosti, konverzijo v ustrezen format, kompresijo in dimenzije opravimo mi.
 • Upoštevajte tehnične omejitve video oglasov na mobilnikih. Samodejno predvajanje videa na mobilnikih v splošnem ni možno.